Perdiguera

Helianthemum apenninum ssp.apenninum

La perdiguera (Helianthemum apenninum ssp. apenninum) és una mata de la familia Cistàcies, la de les estepes, que viu als prats. No sobrepassa el mig metre d’alçada. Té color grisenc per la pilositat. Les fulles són linears o estretament lanceolades, amb pecíol curtíssim i poc o molt revolutes. Helianthemum apenninum ssp. apenninum es fa veure per la delicada elegància i la simetria de les seves flors d’uns 2 cm de diàmetre. Aquestes flors tenen 3 sèpals normals més 2 de minúsculs, 5 pètals blancs o rosats, tots iguals, i múltiples estams grocs.

Existeixen dues subespècies de perdiguera a la comarca de Bages que el nom popular no discrimina: Helianthemum apenninum ssp. apenninum pròpia de prats i amb flors blanques o rosades i Helianthemum apenninum ssp. pilosum pròpia de brolles i pedruscalls i amb flors sempre blanques lleugerament menors. Si els pètals són rosats, no hi ha cap dubte de que es tracta de la ssp. apenninum. Si els pètals són blancs, la cosa es complica perquè les mides són poc de fiar. Llavors cal mirar amb deteniment els sèpals: si tant les costes com els espais intercostals dels sèpals són pilosos, es tracta de la ssp. appeninum; si les costes són piloses però els espais intercostals glabres, es tracta de la ssp. pilosum.

[foto Jordi Badia]