Pet de llop

Lycoperdon perlatum

El pet de llop (Lycoperdon perlatum) és un bolet del gran grup dels gasteromicets -aquells fongs amb cos fructífer en forma de bossa tancada fins que les espores han madurat-, molt comú a diferents ambients, tant de bosc com de prat. Té forma de pera invertida, d’uns 3-8 cm, color blanc d’ivori i la superfície coberta de petites berrugues o agullons, com perles, d’on li ve l’adjectiu perlatum.

D’altres espècies de Lycoperdon, menys freqüents, es distingeixen per l’ornamentació diferent. L’interior del cos del pet de llop, la gleba, es veu blanca si es talla quan el bolet és jove, però s’enfosqueix a mesura que les espores maduren.

Quan la gleba s’ha convertit en un sac d’espores, s’obre un forat apical i, quan el bolet és trepitjat o li cau una gota d’aigua, allibera una fumarada ben visible d’espores. En aquest estat madur, es desprenen els agullons de la superfície (foto 3ª). Sens dubte, el pet de llop és un bolet que compleix a la perfecció la seva missió de produir espores.

[fotos Marta Querlat López Salvans (1) i Jordi Badia (2ª, 3ª i 4ª)]