Pinassa (escombra de bruixa)

Candidatus Phytoplasma pini

Igual com al pi blanc, de tant en tant s’observen escombres de bruixa a la pinassa (Pinus nigra subsp.salzmanii).

S’entén que el desencadenant de la formació de les escombres de bruixa és la infecció per plasmidis vegetals o fitoplasmes -organismes procariotes poc més complexes que els virus.

El plasmidi vegetal causant de les escombres de bruixa al pi blanc i al pi roig s’ha convingut en anomenar Candidatus Phytoplasma pini. Malgrat que els plasmidis no s’adeqüen al concepte d’espècie sinó al de soques com els virus, per analogia amb la denominació binomial dels organismes establerta per Linné s’identifiquen com a Candidatus Phytoplasma –una expressió d’humilitat davant de la incertesa- i després un nom, amb la inicial en minúscula, relatiu a una de les plantes que parasiten.

Vegeu l’explicació de Candidatus Phytoplasma pini a l’escombra de bruixa al pi blanc (Pinus halepensis).

[fotos Jordi Badia]