Pinetell de calceta

Suillus luteus

El pinetell de calceta (Suillus luteus [= Boletus luteus]) és un típic pinetell, un d’aquests bolets amb el barret amb cutícula lluent per sobre i porus grocs per sota. El pinetell de calceta es diferencia clarament d’altres espècies perquè a la part alta del peu manté les restes membranoses del vel parcial blanc que inicialment, quan el bolet era molt jove, li cobria els porus. Aquesta membrana irregular, la calceta, ben aviat passa del blanc a un violeta fosc quasi negre.
El pinetell de calceta té un barret bombat, carnós, de fins a 12 cm de diàmetre. Per damunt la cutícula és d’un bru vermellós brillant i es pela fàcilment; per sota els porus són fins formant una esponja densa de color groc llimona, també fàcil de retirar amb un ganivet. El peu és cilíndric, blanquinós o més esgrogueït a mesura que envelleix.
A la comarca de Bages, el pinetell de calceta viu sobretot sota les pinasses.
És un bolet comestible, especialment els exemplars joves amb menor risc d’estar corcats, si abans se’n retiren la cutícula i l’esponja.

[foto Jordi Badia]