Pinya de Sant Joan

Leuzea conifera

La pinya de Sant Joan o carxofeta (Leuzea conifera [= Centaurea conifera]) és una herba perenne de la família compostes, de fins a 2 pams d’alçada. Les tiges i el revers de les fulles són coberts d’un toment blanc, mentre que l’anvers de les fulles és verd. Les fulles basals són de contorn el·líptic, d’uns 10 cm de longitud, però a mesura que ascendeixen a la tija esdevenen dividides en segments cada vegada més estrets. Les últimes fulles arriben a protegir el capítol solitari que culmina la tija. Només n’hi ha un, però quin capítol! Té forma de pinya o carxofa d’uns 4 cm amb la punta molt tancada, on destaquen els apèndixs arrodonits i de consistència escariosa de les bràctees involucrals, disposades en rengles perfectament imbricats com les esquames d’una pinya. Les flors són poques si tenim en compte la magnitud del receptacle, de color porpra clar. Els fruits porten un vil·là, un plomall blanc per facilitar la dispersió pel vent quan finalment la pinya s’obri pel capdamunt i siguin alliberats, no pas per les esquames com una pinya de pi.

La pinya de Sant Joan floreix al mes de juny, d’aquí el seu nom. Viu a les brolles, a les joncedes i als llistonars de sota les pinedes.

[fotos Jordi Badia (1ª, 3ª i 4ª) i Florenci Vallès (2ª)]