Plea minutissima

Plea minutissima

Plea minutissima és un hemípter aquàtic, nedador d’esquena, de tan sols 2 mm de longitud. Si afegim que no s’està gairebé mai quiet dins de l’aigua i que neda ràpid amb canvis continus de direcció, s’entén que sigui difícil d’observar. Plea minutissima és l’única espècie a Europa de la seva família Pleidae; la resta de nedadors d’esquena que es troben a Europa, com Notonecta sp., són de mida més gran i es classifiquen tots a la família Notonectidae.

Plea minutissima té un cos arrodonit i compacte, cuirassat pels hemièlitres, amb potes llargues com rems i ulls compostos vermells. Les imatges de baix el mostren, respectivament, en posicions dorsal i ventral; aquesta darrera és la que adopta per nedar.

Plea minutissima viu espontàniament en aigües eutròfiques estancades o amb molt poc corrent i es cultiva en aquaris. Els darrers estius l’hem observat a la riera salinitzada de Conangle (Balsareny).

[fotos Montserrat Porta (1ª) i Jordi Badia (2ª i 3ª)]