Postia stiptica

Postia stiptica (= Oligoporus stipticus)

Postia stiptica (= Oligoporus stipticus, O.stypticus) és un bolet de soca característic de la fusta de pi, sobretot del pi blanc. Els seus cossos fructífers tenen forma de mènsula no gaire gruixuda, consistència de bolet normal, no pas de soca, i color ben blanc quan són joves com els exemplars de les fotos 1ª i 2ª o d’un to lleugerament crema que prenen amb l’edat, com els exemplars de les fotos 3ª i 4ª. La cara superior (fotos 1ª i 3ª) és llisa, mentre que la cara inferior (fotos 2ª i 4ª) és plena de porus fins de secció irregular, que testimonien la seva pertinença a la família poliporàcies de l’ordre dels afil·loforals. Aquests porus corresponen a l’obertura de tubs d’1 cm de longitud. Quasi sempre neixen diversos cossos fructífers junts, imbricats i poc o molt soldats, fermament adherits al tronc per una ampla superfície de contacte. Atenyen una amplada màxima de 12 cm.

Un hàbitat característic de Postia stiptica és el de les pinedes joves i molt denses de pi blanc, nascudes per la germinació de pinyons després d’un incendi forestal. Pontia stiptica es troba als troncs febles tombats per inclemències meteorològiques o perquè han resultat perdedors en la competència per la llum. Aquesta situació és freqüent a la comarca de Bages tan extensament afectada per incendis forestals, sobretot a l’àrea de l’incendi de 1994.

[fotos Jordi Badia]