Pota de cavall

Scleroderma verrucosum

La pota de cavall (Scleroderma verrucosum) és un fong de la subclasse gasteromicets, els que formen un cos fructífer tancat que guarda a l’interior l’himeni fins que les espores han madurat. El gènere Scleroderma dóna nom a una família i un ordre particulars, les esclerodermatals.

La pota de cavall és un bolet de forma esfèrica una mica aixafada o globosa, de fins a 7 cm de diàmetre, que surt directament damunt del sòl, ancorat per un feix ample de cordons micelars que podrien confondre’s amb un peu. La cutícula és coriàcia -d’aquí el nom de gènere Scleroderma-, de color marró amb un reticle clar. Si es talla, apareix la gleba de color violeta fosc, quasi negra. Quan les espores siguin madures, la cutícula s’esberlarà i les espores es dispersaran. Però tardarà molts dies, fins i tot mesos; la pota de cavall és un bolet que és manté molt temps. La seva durada permet que, a vegades, altres bolets que actuen com a paràsits se li instal·lin al damunt. L’adjectiu específic verrucosum fa referència a l’ornamentació de petites berrugues a la superfície de les espores, no pas a la cutícula. Aquest és un caràcter microscòpic, impossible d’apreciar a simple vista.

La pota de cavall apareix a la tardor als parcs, a les clarianes i talussos del bosc i a les vores de camins, sovint en grups nombrosos i atapeïts.

[fotos Jordi Badia]