Pota de cavall

Scleroderma verrucosum

Pota de cavall (Scleroderma verrucosum)


La pota de cavall (Scleroderma verrucosum) és un fong de la subclasse gasteromicets, els que formen un cos fructífer tancat que guarda a l’interior l’himeni fins que les espores han madurat. El gènere Scleroderma dóna nom a una família i un ordre particulars, les esclerodermatals.
La pota de cavall és un bolet de forma esfèrica una mica aixafada o globosa, de fins a 7 cm de diàmetre, que surt directament damunt del sòl, ancorat per un feix ample de cordons micelars que podrien confondre’s amb un peu. La cutícula és coriàcia –d’aquí el nom de gènere Scleroderma-, de color marró amb un reticle clar. Si es talla, apareix la gleba de color violeta fosc, quasi negra. Quan les espores siguin madures, la cutícula s’esberlarà i les espores es dispersaran. Però tardarà molts dies, fins i tot mesos; la pota de cavall és un bolet que és manté molt temps. La seva durada permet que, a vegades, altres bolets que actuen com a paràsits se li instal·lin al damunt. L’adjectiu específic verrucosum fa referència a l’ornamentació de petites berrugues a la superfície de les espores, no pas a la cutícula. Aquest és un caràcter microscòpic, impossible d’apreciar a simple vista.
La pota de cavall apareix a la tardor als parcs, a les clarianes i talussos del bosc i a les vores de camins, sovint en grups nombrosos i atapeïts. [fotos Jordi Badia]


Categories Sense categoria