Rascló

Rallus aquaticus

El rascló (Rallus aquaticus) és un ocell aquàtic, sedentari i omnívor que habita entre els canyissos o altra vegetació palustre. Dóna nom a la família Rallidae, de l’ordre Gruiformes.

Es caracteritza per un bec vermell i uns dits llargs. El plomatge és marró pigallat a les parts superiors. Les parts inferiors són blavoses (pit i zones ventrals) i ratllades de blanc i negre (flancs). Les plomes infracobertores caudals són blanques i conspícues. Aquest plomatge el diferencia dels altres ràl·lids, tots ells molt més escassos, que comparteixen el mateix hàbitat però que només els trobem de pas migratori: la polla pintada (Porzana porzana), el rascletó (Porzana parva) i el rasclet (Porzana pusilla).

El rascló és més petit que la polla d’aigua (Gallinula chloropus) i no té la seva franja blanca característica als laterals del cos.

Tot i que és un ocell generalment discret, podem detectar la presència del rascló a partir del seu cant característic, un “rui-rui-rui” descendent que pot recordar l’esgarip d’un garrí.

A la imatge, el rascló camina sobre la superfície glaçada de l’estany de la Bòbila (Santpedor).

[foto Oriol Oms]