Regalèssia

Glycyrrhiza glabra

La planta de la regalèssia (Glycyrrhiza glabra) és una herba alta de la família papilionàcies, popular perquè els seus llargs rizomes constitueixen la regalèssia pròpiament dita. Les arrels i rizomes de la planta de la regalèssia es masteguen pel seu particular gust dolç i d’ells s’obtenen per cocció la pega dolça –una magnífica llaminadura- i per extracció la glicirricina que per hidròlisi esdevé àcid glicirrètic –un edulcorant i principi actiu farmacològic.

Cada temporada la planta de la regalèssia treu tiges noves de fins a 1 metre d’alçada amb nombroses fulles compostes imparipinnades, amb 4-6 parells de folíols ovats d’uns 3×2 cm més el terminal, viscoses quan són tendres. De l’axil·la de les fulles surt un peduncle amb una espiga de flors blau-violeta d’1 cm cadascuna que es convertiran en un llegum comprimit que conté 3-5 granes discoïdals.

A partir de la segona tardor es poden desenterrar i explotar ja els rizomes de la regalèssia. La regalèssia té aplicacions variades a la cuina i a la farmàcia, totes amb èxit, tant mastegada directament pel seu gust dolç que entreté la gana, per combatre el mal alè o per deshabituar-se del tabac, com a través del seu principi actiu que s’usa per edulcorar caramels i, en productes cosmètics i farmacèutics, com a desinfectant i cicatritzant en locions per després de l’afaitat i com a expectorant i mucolític en xarops.

La regalèssia sembla ser originària de la Mediterrània oriental i portada a la riba occidental de molt antic. A la comarca de Bages es troba subespontània prop de masos, mantinguda en feixes moderadament humides a partir d’alguna plantació antiga. Mercès als seus rizomes dolços, actua com a invasora que forma poblacions denses i homogènies.

[fotos Víctor Manuel Vicente (1ª) i Jordi Badia 2ª i 3ª]