Rogeta

Rubia peregrina ssp.peregrina

La rogeta o roja (Rubia peregrina ssp. peregrina) és una planta enfiladissa, aspra per les punxetes que, de dalt a baix de la tija quadrangular i al volt de les fulles disposades inconfusiblement en verticils de quatre, la protegeixen i li permeten d’enfilar-se.
A les imatges 1ª i 2ª la veiem en flor, a la 3ª en fruit.
La rogeta és una planta molt comuna als alzinars clars i a les garrigues.

[fotos Jordi Badia]