Romeguerola, esbarzer tomentós

Rubus canescens (= R. tomentosus)

La romeguerola o esbarzer tomentós (Rubus canescens), també coneguda amb el nom de Rubus tomentosus (actualment considerat incorrecte), és un arbust enfiladís i punxós de la família de les rosàcies que normalment no supera els 2 m d’alçada. És fàcilment diferenciable de l’esbarzer (Rubus ulmifolius) perquè té les fulles grisenques i, al revers, tomentoses (densament cobertes de pèls entortolligats i cargolats); i també perquè és més petita, té els pètals de color blanc, i els agullons i els turions més febles. Els turions són unes tiges pròpies dels esbarzers que recorden un sarment i poden arrelar.

És pròpia de les bardisses submediterrànies i, al Bages, on no és gaire freqüent; se la sol trobar a les zones de més altitud, com ara la serra de Castelltallat, el vessant nord de Montserrat per damunt de la carretera de can Massana o el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Té una distribució principalment submediterrània, però arriba al centre d’Alemanya i a zones de clima mediterrani humit o subhumit.

[fotos Florenci Vallès (1ª) i Jordi Badia (2ª i 3ª)]