Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

El roquerol (Ptyonoprogne [=Hirundo] rupestris) nia en colònies als cingles, en especial si voregen un riu.
El cingles dels meandres del riu Calders són un dels seus llocs predilectes. Qualsevol intrús que s’acosti a la colònia en serà foragitat pels xiscles i els vols rasants i amenaçadors dels adults.

[fotos Oriol Oms (1ª i 3ª), Jordi Badia 2ª i 4ª) i Montserrat Porta (5ª)]