Rosella híspida

Papaver hybridum

La rosella híspida (Papaver hybridum [= P.hispidum]) és una altra espècie de rosella, similar al conegut pipiripip o rosella (P.rhoeas). Ambdues són plantes anuals de primavera que conviuen als sembrats i vores de camins, però la rosella híspida no és tan comuna.

El color dels pètals de la rosella híspida és un vermell no tan encès, més purpuri, i el dels estams violaci. Però la diferència més clara entre les dues espècies de rosella s’observa al fruit en càpsula. La càpsula de la rosella híspida té forma el·lipsoidal amb una tapa minúscula al capdamunt, i la paret està coberta d’unes setes o ganxets que apunten enlaire -d’aquí el nom de rosella híspida-, mentre que la càpsula de la rosella vera és llisa sense ganxets, plana de dalt i amb una tapa superior ampla.

[fotos Jordi Badia]