Roure de fulla petita

Quercus faginea subsp. faginea

Fulles de roure de fulla petita (Quercus faginea subsp. faginea) -a l’esquerra- i de roure martinenc (Quercus pubescens) -a la dreta- vistes pel revers. El color blanquinós de la fulla de roure martinenc és degut a la presència d’una pilositat densa que forma com una borra (toment). Les fulles dels roures presenten variabilitat morfològica. Aquesta variabilitat és especialment acusada al Bages perquè hi abunden els arbres que provenen de l’encreuament entre els dos roures esmentats. Aquests individus s’han denominat sovint Quercus x cerrioides; però, aplicant la definició genètica d’espècie, tots tres roures, Q. faginea, Q. pubescens i Q. x cerrioides, s’han de considerar només com a subespècies d’una mateixa espècie, perquè són fèrtils entre ells i donen descendència també fèrtil.

[foto Florenci Vallès]