Sabater

Aquarius najas (= Gerris najas)

Amb el nom popular de sabaters es coneixen els insectes que pertanyen a les famílies hidromètids i gèrrids de l’ordre heteròpters, el de les xinxes i del coralet; tots ells de cos estret i potes llargues i que tenen la notable capacitat de lliscar damunt de la superfície de l’aigua. Viuen en aigües quietes, on s’aguanten i llisquen veloços mercès a les llargues potes cobertes al capdavall de pèls hidròfobs i a la tensió superficial de la pròpia aigua.

N’hi ha diverses espècies, la més comuna de les quals als tolls de les rieres del Bages és Aquarius najas (= Gerris najas) que mostren les fotos. Sol fer colònies de molts individus als rabeigs d’aigües tranquil·les i amb vegetació aquàtica. Tolera aigües una mica eutròfiques, però no que continguin detergents perquè fan disminuir la tensió superficial.

Els sabaters són depredadors de petits insectes aquàtics. Se’ls veu sobretot els dies assolellats d’estiu, sovint en parella amb el mascle, més petit, immòbil damunt de la femella en una interminable còpula (foto 2ª). Llavors semblen ser un sol individu més allargat i amb un desconcertant nombre potes, que es multipliquen per 4 com a resultat de ser parella i del reflex de l’aigua.

[fotos Jordi Badia]