Sarronets o bosses de pastor

Capsella bursa-pastoris

Els sarrons, sarronets o bosses de pastor (Capsella bursa-pastoris) són una herba anual, rarament biennal, de la família crucíferes, fàcil de reconèixer pels seus característics fruits en silícula triangular, els sarronets, de 6-9 mm d’alçada per 4-8 mm d’amplada.
Les fulles basals són runcinades, mentre que les caulinars són enteres o poc lobulades i amb la base amplexicaule. Els sarrons de pastor enlairen raïms simples amb nombroses flors que van madurant de baix a dalt. La imatge típica dels sarrons de pastor és aquest raïm amb unes poques flors petites i denses just al capdamunt i nombrosos fruits triangulars a la resta de la inflorescència, més grans i espaiats com més avall. Les flors tenen un pedicel inicialment de 2 mm que s’allarga fins als 2-3 cm quan el fruit és ben format, 4 sèpals verds minúsculs i 4 pètals blancs o amb un matís rosat, també molt petits. Més difícils de veure a l’interior de la flor són els 6 estams i el pistil format per 2 carpels soldats. El fruit, la silícula, té forma de triangle pla, no del tot regular sinó amb el costat oposat al pedicel lleugerament més curt i còncau, i amb la resta de l’estil despuntant al centre. L’estil visible a l’exterior continua del septe central interior que conté les llavors, disposat en perpendicular al pla principal de la silícula com si fos l’alçada dibuixada al triangle, mentre que els laterals estesos corresponen a les 2 valves.

Els sarronets de pastor són una herba freqüent als ambients ruderals i als camps de secà, molt àmpliament distribuïda.

[fotos Jordi Badia]