Sírfid

Volucella zonaria

Volucella zonaria és una mosca de la família sírfids (Syrphidae), de les més grosses que es poden trobar. Com la resta d’integrants de la família, es caracteritza per l’abdomen ratllat de groc o taronja i negre, imitant el de les vespes. No és doncs un cas de coloració aposemàtica o d’advertència de perillositat, sinó de mimetisme batesià en què una espècie inofensiva es disfressa d’una perillosa.

Volucella zonaria és capaç de mantenir-se a l’aire en vol estàtic.

Els adults visiten i pol·linitzen les flors, amb una marcada preferència per les de l’heura. Es diferencien entre sexes perquè les femelles (foto 1ª, sobre l’heura) tenen els ulls separats, mentre que als mascles (foto 3ª, sobre el panical) els ulls es toquen.

[fotos Jordi Badia]