Típula

Nephrotoma flavescens

Nephrotoma flavescens és una de les espècies de típula (fam.Tipulidae), un d’aquests mosquits de cos esvelt, potes llargues i vol lent. La imatge 1ª mostra una parella en còpula.

Les larves de típula viuen en sòls humits o sobre matèria orgànica en descomposició. La majoria són depredadores, tot i que les d’algunes espècies, entre elles Nephrotoma flavescens, s’alimenten d’arrels. Les típules que devoren arrels poden constituir un flagell i fer malbé prats naturals o gespes de jardins.

Les típules adultes no piquen, s’alimenten de nèctar; fins i tot n’hi ha que no s’alimenten en absolut. No cal doncs alarmar-se davant d’un mosquit tan gran. Les femelles d’algunes espècies són àpteres.

[fotos Xavier Adot (1ª) i Jordi Badia (2ª)]