Trioza alacris

Homòpters - Triozidae

Trioza alacris és un pugó que dona nom a la família Triozidae, conegut perquè provoca la deformació de les fulles del llorer (Laurus nobilis). La deformació o cecidi consisteix en l’enrotllament cap al revers d’un costat de la fulla, acompanyat d’hipertròfia i decoloració. La fulla afectada queda en forma de mitja lluna amb la meitat sana al costat extern i el cecidi al costat intern. En cas d’afectació molt intensa, algunes fulles poden tenir un cecidi a cada costat. Dins del cecidi en forma de macarró o botifarró, els diminuts pugons creixen protegits i alimentats.
El pugó Trioza alacris pot eliminar la bellesa clàssica del llorer i de retruc el sentit de reconeixement i victòria que se li atribueix.
Algunes espècies de pugons causen grans cecidis inflats, uniloculars però ocupats per nombrosos individus. És el cas de Trioza alacris als llorers.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]