Trobat

Anthus campestris

El trobat (Anthus campestris) és un ocell estilitzat, cuallarg i de bec punxegut, insectívor. Pertany al mateix gènere que el titella (Anthus pratensis) i també està emparentat amb les cueretes (Motacilla sp.). El plomatge del trobat és terrós clar, clapejat a les parts superiors i uniforme a les inferiors. Habita espais oberts, amb vegetació baixa o inexistent.

És una espècie afavorida pels incendis forestals. El podem trobar des de nivell del mar fins a l’estatge subalpí. El trobat nidifica a Catalunya, però el titella només hi és hivernant.

[foto Oriol Oms]