Tudó

Columba palumbus

El tudó (Columba palumbus) és el colúmbid més gros d’Europa. Té una envergadura de 75 cm i un pes de fins a 500 g. Els tudons adults són fàcils de distingir d’altres espècies de coloms per les taques blanques que presenten als costats del coll.

A Catalunya el tudó és una espècie sedentària, però amb poblacions estivals i hivernants ben diferenciades, segons les àrees. Al Bages és abundant.

És una espècie boscana que nidifica amb més densitat als boscos-illa enmig de conreus i no defuig els ambients urbans amb arbres. Construeix un niu de branquillons molt senzill als arbres, preferentment allà on creixen de forma densa. S’alimenta bàsicament de llavors (pinyons, glans, olivetes de troana (fotos 5ª i 6ª), gra…), però, a l’hivern, també menja borrons. A l’estiu és fàcil veure els tudons formant estols, tot aprofitant els rostolls de cereals.

Normalment fa dues postes anuals de dos ous entre l’abril i l’agost, i efectua fàcilment postes complementàries quan perd la niuada. El mascle i la femella, que externament són similars, es reparteixen equitativament la feina a l’hora de covar. La femella cova de les 16 a les 8 del dia següent, i el mascle la resta del temps.

El seu parrup fort i repetitiu se sent arreu del Bages en època de festeig o de cria (des del gener, quan comença a festejar, fins a l’agost). Fora d’aquest període, no parrupeja.

[fotos Florenci Vallès (1ª i 2ª), Oriol Oms (3ª) i Jordi Badia (4ª, 5ª, 6ª)]