Tudó

Columba palumbus

El tudó (Columba palumbus) és el colúmbid més gros d’Europa. Té una envergadura de 75 cm i un pes de fins a 500 g. Els tudons adults són fàcils de distingir d’altres espècies de coloms per les taques blanques que presenten als costats del coll.

A Catalunya el tudó és una espècie sedentària, però amb poblacions estivals i hivernants ben diferenciades, segons les àrees. Al Bages és abundant.

És una espècie boscana que nidifica amb més densitat als boscos-illa enmig de conreus i no defuig els ambients urbans amb arbres. Construeix un niu de branquillons molt senzill als arbres, preferentment allà on creixen de forma densa. S’alimenta bàsicament de llavors (pinyons, glans, gra…), però, a l’hivern, també menja borrons. A l’estiu és fàcil veure els tudons formant estols, tot aprofitant els rostolls de cereals.

Normalment fa dues postes anuals de dos ous entre l’abril i l’agost, i efectua fàcilment postes complementàries quan perd la niuada. El mascle i la femella, que externament són similars, es reparteixen equitativament la feina a l’hora de covar. La femella cova de les 16 a les 8 del dia següent, i el mascle la resta del temps.

El seu parrup fort i repetitiu se sent arreu del Bages en època de festeig o de cria (des del gener, quan comença a festejar, fins a l’agost). Fora d’aquest període, no parrupeja.

[fotos Florenci Vallès (1ª i 2ª) i Oriol Oms (3ª) i Jordi Badia (4ª i 5ª)]