Vacària

Vaccaria hispanica

La vacària (Vaccaria hispanica) és una herba anual de la família cariofil·làcies, pròpia dels sembrats, que actualment ha esdevingut raríssima a la Catalunya central a causa dels herbicides. El seu cas és paral·lel al de la niella (Agrostemma githago), igualment cariofil·làcia, segetal i raríssima actualment.

La vacària creix fins al voltant de mig metre d’alçada. Té aspecte glauc amb tiges cilíndriques rogenques i fulles oblongues, d’uns 80×20 mm, oposades i amb les bases soldades. Les tiges es ramifiquen sobretot al capdamunt al formar inflorescències en dicasi, amb pedicels llargs i fins. Les flors tenen un calze d’un verd blanquinós, inflat amb les 5 arestes molt ressaltades i 5 pètals rosa, més aviat petits i amb el marge serrat. El fruit és una càpsula que s’obre en 4 valves per la part de dalt. Les llavors són de color negre i mesuren 2,0-2,5 mm.

La vacària, que mai havia estat tan abundosa als sembrats com la niella o el pipiripip, pràcticament ha desaparegut a la comarca de Bages. Per tal de conservar-ne la memòria i la informació genètica, l’associació Bages Biodiversitat ha plantat la vacària i la niella en una parcel·la de la finca del Canyet, al Poal (Manresa), que funciona com a Observatori Ciutadà de la Biodiversitat en connexió amb la base de dades Biodiversidad Virtual. D’aquí prové la imatge de la galeria.

[fotos Jordi Badia]