Vespa excavadora

Bembix rostrata

La vespa excavadora Bembix rostrata fa vida en ambients sorrencs, com la plana al·luvial de La Corbatera, a Sallent. Depenent de l’any, podem veure en petites àrees una munió de femelles construint cadascuna un niu, excavant la sorra amb les seves potes. El resultat és un túnel d’uns 20 cm de longitud que acaba en una única cel·la on es desenvolupa una única larva carnívora que ha de ser proveïda constantment de mosques de les famílies Tabanidae i Syrphidae. Per altra banda, les larves de B. rostrata són hostes de parasitoides, com ara la vespa Parnopes grandior de la família Chrysididae.

En canvi, els adults són florícoles. Presenten una labre molt modificat en forma de bec estret, els escaps -l’artell basalde les antenes- són grocs per sota i negres per sobre, els ulls són verdosos i les potes grogues, tal com es pot observar en la femella de la foto 1ª. A l’abdomen s’hi veuen bandes negres i grogues sinuosament entretallades.

[fotos Xavier Adot]