Xarxet comú

Anas crecca

El xarxet comú (Anas crecca) és l’ànec més petit que podrem observar al Bages, on el trobem com a hivernant o de pas.

El color del cap del mascle és marró amb un ampla franja ocular verda. Ambdós sexes presenten un mirallet (una vistosa taca alar verda), que pot ajudar a diferenciar la femella de xarxet de la d’altres espècies. A les fotos 1ª, 2ª i 3ª veiem el xarxet comú a l’aigua; a la 1ª 3 mascles festegen una femella, a la 2ª mascle i a la 3ª una femella. Les fotos 4ª i 5ª mostren respectivament el mascle i la femella de xarxet comú, ambdós picotejant al fang.

[fotos Oriol Oms (1ª, 4ª i 5ª) i Jordi Badia (2ª i 3ª)]