Xinxa de les malves

Oxycarenus lavaterae

La xinxa de les malves (Oxycarenus lavaterae) es classifica segons alguns autors a la família Oxycarenidae, d’altres adjudiquen a aquest grup el rang de subfamília dins de la família més extensa Lygaeidae.

Té el cos petit, de 5-6 mm de longitud, en forma de gota d’aigua: afuat al cap i arrodonit al capdavall. El cos i les potes són de color negre mat, els hemièlitres de color magenta i la membrana incolora que, depenent de l’angle d’incidència de la llum, es comporta com a translúcida o reflectant.

La xinxa de les malves es troba amuntegada en grups sovint nombrosos damunt de les malves, tant a la malva comuna (Malva sylvestris) habitual al Bages i damunt de la qual és presa la imatge, com a la malva d’arbre (Lavatera arborea) a la qual fa referència el seu adjectiu específic.

No és una espècie del tot exclusiva de les malves, però sembla ser que només arriba a reproduir-se sobre les malves. És una espècie que cal buscar als solars urbans on creixen malves.

[foto Jordi Badia]