Xinxa

Eurygaster maura

Eurygaster maura és probablement l’espècie de xinxa de la família Scutelleridae més fàcil d’observar a la comarca de Bages. Els Scutelleridae es caracteritzen per tenir un escutel molt extens que arriba fins al final de l’abdomen i que tapa totalment la membrana i en bona part els hemièlitres.

Eurygaster maura té un cos de 8-10 mm de longitud, poc més llarg que ample, amb els costats paral·lels, la part frontal en triangle obtús i la part caudal en corba suau. Té un color clapejat de beix o marró clar i marró fosc formant bandes vagament longitudinals, ben poc definides. Tot el cos està puntejat. Les antenes tenen el segon artell més llarg que la resta i s’enfosqueixen gradualment de la base a l’extrem.

Eurygaster maura es troba sobretot sobre gramínies; a la imatge a l’espiga d’un margall bord (Hordeum murinum). Pot ser perjudicial pels conreus de cereals.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]