Cadequer

El cadequer, una comunitat vegetal dominada pel càdec (Juniperus oxycedrus), s’instal·la a les àrees erosionades del Bages, de sòl pobre i escàs, sovint afectades per incendis. El càdec, a diferència del ginebre (J.communis) i de la savina (J.phoenicea), rebrota després del foc. La imatge de conjunt és la d’una bosquina esclarissada que no arriba a recobrir tot el sòl, de composició florística propera a la de la brolla de romaní, però on destaca la forma cònica del càdec en comptes de les formes arrodonides del garric i el llentiscle.

Popularment, tant Juniperus communis com Juniperus oxycedrus al Bages es coneixen amb el nom de ginebre. A la serra del Ginebral, que pertany al terme de Rellinars (Vallès Occidental) però és a tocar del Bages, hi abunden els càdecs. Segons els diccionaris, d’una població de ginebres se n’ha de dir ginebreda o ginebrar (no ginebral ) i d’una bosquina en què domina el càdec se n’ha de dir cadequer.

Al Bages és fàcil trobar cadequers, especialment al quadrant sud-oest de la comarca. A la imatge primera, un extens cadequer al terme d’Aguilar de Segarra, en un solell la la vall de la riera de Maçana 20 anys després de l’incendi forestal. El cadequer suporta bé els rigors del clima mediterrani continental, en especial la sequedat de l’estiu.

[fotos Florenci Vallès]