Conreus d’ordi i de blat

A la segona quinzena de maig, l’ordi (Hordeum vulgare) comença a assecar-se i pren color daurat, mentre que el blat (Triticum aestivum) es manté encara verd. És en aquests dies quan més fàcilment es distingeixen els camps d’ordi –a la imatge en primer terme- dels camps de blat –a la imatge en segon terme. L’ordi es sega abans que el blat.
A la primavera, els verds respectius de l’ordi i del blat tenen també matisos propis. El verd de l’ordi tira lleugerament cap al groc, mentre que el del blat és un verd glauc, amb matís blavís.

[foto Florenci Vallès]