Jonceda

La jonceda és el prat moderadament humit amb presència notable de jonça (Aphyllanthes monspeliensis), una herba perenne de tiges cilíndriques d’un verd intens disposades en feix que al florir descobreix que no és pas una gramínia ni un jonc, sinó una liliàcia. La jonça deixa espai al prat per a moltes altres herbes i mates, i fins i tot a arbustos i pins poc densos. La jonceda és especialment atractiva a la primavera, entre la segona quinzena d’abril i la primera de maig, quan la jonça està florida i a més a més s’hi troben flors vistoses d’altres plantes.

La jonceda és més exigent per la qualitat i humitat del sòl que la brolla de romaní.

A la comarca de Bages, la jonceda és una comunitat vegetal molt estesa. A les imatges, una jonceda florida a la zona de la torre de Santa Caterina (Manresa).

[fotos Florenci Vallès]