Jonça

Aphyllanthes monspeliensis

La jonça (Aphyllanthes monspeliensis) fa un tofa de tiges cilíndriques, d’un verd blavenc, que a primera vista es podria relacionar amb els joncs o amb les gramínies. En realitat, però, la jonça és una asparagàcia, tal com es descobreix en temps de florida. La flor de la jonça té els 6 tèpals que caracteritzen les famílies de les asparagàcies i de les liliàcies, a la qual fins fa pocs anys la jonça estava adscrita. La flor de la jonça té un gust dolç que la fa comestible.

La jonça és una herba apreciada per molts herbívors, sobretot pels conills (Oryctolagus cuniculus).

[fotos Jordi Badia (1ª i 2ª), Montserrat Porta (3ª) i Florenci Vallès (4ª)]