Niu de picot

Detall d’un tronc de roure foradat per un picot.

[foto Ramon Solà]