Niu de picot

Detall d’un tronc de roure foradat per un picot. [foto Ramon Solà]