Serres de l’Obac i de Montserrat

Les serres de Sant Llorenç del Munt, el Montcau i l”Obac, en primer pla a les fotos, i de Montserrat, que apareix al fons, són dues grans àrees rocoses situades al sud de la comarca de Bages. Ambdós massissos estan constituïts per potents dipòsits de conglomerat, una roca formada bàsicament per còdols inclosos en una matriu de sorra, llim i argila i cimentats amb carbonat de calci. Aquests materials es van sedimentar durant l’època eocena i el començament de l’oligocena. A la vegada, ambdós massissos són àrees de natura protegida sota la figura de Parc Natural.
A la foto de 2ª, en primer terme veiem la carena de l’Espluga de la serra de l’Obac.

[fotos Jordi Badia]