Agulles de Montserrat

La serra de l’Obac i Montserrat (a la foto les Agulles de Montserrat) són les dues grans àrees rocoses del Bages. Ambdós massissos estan constituïts per gruixuts estrats de conglomerat, una roca formada bàsicament per còdols inclosos en una matriu de sorra, llim i argila. Aquests materials es van sedimentar durant l’època eocena i el començament de l’oligocena, i estan cimentats amb carbonat de calci.

[foto Jordi Badia]