La font del Colomer

La font del Colomer es troba a l’extrem sud-oest del terme d’Artés, al capdavall del tram de plana denominada de Sant Hilari Nou, a la riba esquerra del Llobregat prop del Pont de Cabrianes. A només uns dos-cents metres amunt de l’indret del riu enfront de la font hi ha la resclosa del Colomer que desvia aigua cap al canal de l’antiga fàbrica del Pont de Cabrianes, a la riba dreta.

La font brolla del penya-segat de roca calcària que flanqueja el pas del riu. La paret humida està entapissada de capil·leres (Adiantum capillus-veneris). En aquesta paret s’ha format i es continua formant travertí, el tipus de roca calcària porosa i lleugera tan característica de les fonts i en la qual es reconeixen formes vegetals. Un broc condueix l’aigua i la fa saltar cap a una pica de pedra, de mida suficient perquè puguin fer-hi vida cap-grossos de salamandra.

Estratigràficament per sobre, la calcària de la font del Colomer passa a ser calcària estromatolítica. L’aflorament de roca calcària molt resistent és també la raó per la qual el Llobregat té el tram de ràpids del Colomer, entre la resclosa i El Pont de Cabrianes.

Entre el peu del penya-segat de roca d’on brolla la font i el riu s’estén una esplanada ombrejada per grans pollancres (Populus nigra) i equipada amb 5 magnífiques taules de pedra amb els corresponents bancs. És clar que la font del Colomer és un destí clàssic de les fontades i les passejades d’estiu.

El cabal que raja pel broc de la font del Colomer és escàs, amb prou feines si arriba al litre per minut. Lamentablement, l’aigua de la font del Colomer no és apta per beure. Segons l’anàlisi del 21.05.2024, l’aigua de la font del Colomer conté 75-80 mil·ligrams de nitrat per litre, per sobre del límit de potabilitat de 50 mg NO3/L.

[foto Jordi Badia]