Cabal al riu Llobregat a Castellbell 2009-2022

Elaboració pròpia a partir dels cabals diaris mesurats per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’estació d’aforament del riu Llobregat a Castellbell.

El cabal mitjà durant el període del 2009 al 2022 al riu Llobregat, a l’estació d’aforament de Castellbell, ha estat de 12,06 m3/segon.
Els pics més alts de cabal s’han mesurat el 30.11.2014 amb 213 m3/s, el 15.10.2018 amb 225 m3/s, l’1.11.2018 amb 148 m3/s i, el més alt del període, el 23.01.2020 amb 319 m3/s, a conseqüència del temporal Glòria.
Destaquen per cabals abundosos els anys 2018 amb 25,23 m3/s de mitjana anual que dobla la mitjana del període, i el 2020 amb 19,24 m3/s.
En canvi, els recursos hídrics van ser escassos durant el període 2012-2017 amb cabals per sota de la mitjana, i durant els anys 2021 i 2022. L’any 2022 registra el mínim amb només 6,9 m3/s de cabal mitjà.
El cabal i la salinitat de l’aigua del Llobregat tenen una relació inversa; als anys de cabal més alt, la salinitat baixa

[gràfica Jordi Badia]