Estació d’aforament del riu Llobregat a Castellbell

Estació d’aforament del cabal del riu Llobregat situada a l’entrada de Castellbell, en un tram sense derivacions d’aigua cap a canals, on tota l’aigua disponible circula per la llera.

Les dades d’aquesta i de la resta d’estacions similars repartides pels rius de Catalunya es poden obtenir en línia a través del servei de Consulta de control de la qualitat i la quantitat d’aigua al medi, de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les plaques de registre ovalades i de color verd fixades a la torre assenyalen el nivell assolit per les aigües del Llobregat durant les dues riuades històriques més recents, la del 1982 i, més amunt, la del 1971 que s’endugué el pont de Carles III o de les 15 arcades de Molins de Rei.

Vegeu la gràfica de les mitjanes anuals de cabal al riu Llobregat a Castellbell durant la dècada 2009-2018. [fotos Jordi Badia]