El riu Cardener tèrbol a can Poc Oli (Manresa)

El riu Cardener a Manresa el 31.07.2022, el dia de Sant Ignasi de l’any en què la ciutat commemora els 500 anys de l’estada del Sant, encara amb les aigües tèrboles dos dies després de la tempesta del 29.07.2022, vist des de la passera de can Poc Oli.

Al bell mig del riu, el corrent pentina les mates filamentoses verdes de Potamogeton pectinatus que a la superfície ressalten per l’opacitat i el color rogenc de l’aigua.

[foto Jordi Badia]