Gorg de la Llosa, riera de Guardiola

El gorg de la Llosa es troba al tram de la riera de Guardiola que limita entre els termes de Sant Salvador de Guardiola al sud i de Manresa al nord, poc més amunt del gorg de l’Oller. L’itinerari M-3 de l’Anella Verda de Manresa el visita. El gorg de la Llosa és un d’aquells indrets que, als estius dels anys 60 i 70 del segle passat, s’omplien de banyistes.
A la riba dreta, en terme de Guardiola, hi ha una capa cimentada i compacta, de ben bé un metre de gruix, de roca gris de gra predominantment petit, de composició completament calcària i inclinada al nord-oest, perpendicular al curs de l’aigua. La riera hi llisca per sobre descobrint-ne una extensa superfície que amb el temps va engrandint –la llosa de la qual el gorg pren el nom- abans d’aconseguir tallar-la, saltar i formar el gorg a sota. L’extensa llosa mostra esquerdes paral·leles al pendent a distàncies regulars que n’accentuen la geometria.

Són relativament freqüents a la comarca de Bages les exposicions de roca en escarpaments verticals, en canvi no és habitual veure una extensió descoberta tan gran del sostre d’un estrat.

La capa de roca del gorg de la Llosa és d’origen marí, tot i que és molt a prop de la transició cap a les roques d’origen continental i color rogenc que es troben poc més a l’oest i estratigràficament més amunt.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Montserrat Porta (2ª)]