Riera de Conangle (Balsareny)

La riera de Conangle (Sallent, Balsareny) glaçada un matí fred de febrer del 2012. Noteu el contrast entre la vegetació de les dues ribes. A la riba sud -a l’esquerra de la imatge- creix el canyissar, mentre que a la riba nord -a la dreta de la imatge- no creix res. Durant dècades, la salmorra lixiviada del runam salí de Vilafruns ha circulat subterràniament fins a incorporar-se a la riera de Conangle en aquest tram de la riba nord que es mostra nu. No ha estat només el fred de la matinada que ha glaçat la riera; la reducció de la salinitat a l’aigua després de la impermeabilització i restauració del runam de Vilafruns també hi ha contribuït.

[foto Jordi Badia]