Ampliació del runam salí del Fusteret (Súria)

L’ampliació del runam del Fusteret, de l’explotació minera de potassa de l’empresa ICL-Iberpotash SA a Súria, fou aprovada amb celeritat l’any 2018 per la D.G. de Qualitat Ambiental del dpt. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat -i no cal dir que també per la D.G. d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del dpt. d’Empresa i Coneixement que s’ha mostrat sempre, sempre i sempre subordinada als interessos d’ICL-Iberpotash SA, la major empresa minera a Catalunya-, preparada l’any 2019 i al 2020 està ja en plena activitat d’abocament.

L’àrea d’ampliació s’estén des del runam existent cap al sud-est per la capçalera del torrent de Camprubí, en direcció al veïnat de Cerarols, en 12 Ha més que sumen a les 30 Ha anteriors. La capacitat prevista a l’àrea d’ampliació és de 6 milions de metres cúbics de residus salins.
Les condicions d’aquesta àrea addicional per contenir residus salins no són però les mateixes que les de la resta del runam. La superfície de la base s’ha anivellat en forma de V i s’ha impermeabilitzat amb làmines de polietilè d’alta densitat, de manera semblant a la tècnica utilitzada en la impermeabilització i restauració del runam de Vilafruns, per evitar que la salmorra s’infiltri i circuli subterràniament. El lateral del runam existent en contacte amb l’àrea d’ampliació s’ha uniformat en un pendent llis per permetre-hi també la impermeabilització mitjançant làmines negres de polietilè que delimiten i aïllen les dues àrees. A la base s’han instal·lat drenatges que faciliten la circulació de la salmorra generada cap al punt més baix, des d’on s’ha de recollir i conduir al col·lector general de salmorres de la conca del Llobregat. Una rasa perimetral evita l’entrada lateral d’aigua dolça cap a l’àrea ampliada de runam.

Tot plegat fa que, a diferència de la part vella i més extensa del runam del Fusteret i per primer cop en la història de l’explotació minera de potassa al Bages, l’àrea ampliada del runam del Fusteret sí que pugui ser considerada un abocador controlat amb les condicions de disseny adequades als residus salins que ha de contenir. Tot i així, l’abocador controlat de residus salins està supeditat al fet que la salmorra generada pugui ser evacuada mitjançant un col·lector o un altre sistema. El resultat previst és que, malgrat que les parts antiga i nova del runam estan adossades, en realitat funcionin com a dues unitats independents pel que fa al control d’aigües salades. A més, la impermeabilització al lateral del runam antic és un gran assaig per a desitjables impermeabilitzacions futures que confinin els runams per impedir, ja a l’origen, la generació de salmorra.

Les imatges són obtingudes des de Cerarols. A la imatge 1ª, els treballs d’impermeabilització de la superfície de l’àrea d’ampliació (06.2019); a la 2ª, l’àrea ja parcialment ocupada per residus salins i, a la 3ª, la vista del runam sencer amb l’ampliació a la dreta (05.2020).

[fotos Jordi Badia]

  • Vegeu Plataforma Montsalat per informació detallada dels impactes ambientals de la mineria de sal al Bages.