Captació de la salmorra de la font de la Serra (Súria)

Ben poc després de l’avís de la salmorra brollant de la font de la Serra i afectant al torrent de Camprubí, l’empresa minera Iberpotash construeix una nova conducció per bombar i transportar aquesta salmorra fins a la seva planta de Súria, des d’on s’haurà d’enviar al col·lector general de salmorres de la conca del Llobregat. La conducció passa per una rasa oberta en un camí forestal que, un cop instal·lats el tub negre de plàstic que ha de conduir la salmorra i el roig que ha de protegir els cables elèctrics, immediatament s’ha tornat a tapar. A les imatges, les obres avancen de pressa a mitjans de setembre del 2013.

[fotos Jordi Badia]

  • Vegeu Plataforma Montsalat per informació més extensa dels impactes ambientals de la mineria de potassa al Bages.