Salinització de la font de la Serra i del torrent de Camprubí

La font de la Serra, situada al flanc sud de l’anticlinal de Súria, és la principal naixença del torrent de Camprubí, afluent per l’esquerra del riu Cardener. La font té cabal alt i constant, però no d’aigua, sinó de salmorra concentradíssima. La presència a només 500 metres del grandiós runam salí de Súria, la posició del runam per sobre de la vall on neix la font, la inclinació dels estrats de roca des del runam cap a la vall, la història de la salinització coincidint amb el runam que amablement expliquen els veïns del Fusteret i la composició de l’aigua salada no deixen el més mínim dubte: la font de la Serra i el torrent de Camprubí estan salinitzats pel runam salí de Súria.

En teoria, la salmorra d’aquesta font hauria d’estar captada, conduïda a la planta de tractament del mineral d’Iberpotash i enviada al mar Mediterrani pel col·lector de salmorres. A la pràctica, la captació està parada, no funciona. La salmorra sobreïx de la presa de captació, circula un centenar de metres pel torrent de Camprubí, s’infiltra al terreny i segueix el seu curs cap el riu Cardener subterràniament. L’anàlisi del 27.07.13 de l’aigua al punt on s’infiltra va donar un resultat de 115.000 mil·ligrams de clorur per litre.

La realitat, però, és encara pitjor. La salmorra que brolla a la font de la Serra i que en un tram es veu a la superfície no pot ser, ni de bon tros, tota la salmorra que des del runam es dirigeix cap a la vall del torrent de Camprubí. Al fons de la vall apareixen clapes de sòl nu, sense ni una sola herba, a causa de la salmorra que circula per sota. La salmorra que en un tram del torrent de Camprubí es veu en superfície, més tot el cabal de salmorra que segueix el nivell freàtic del torrent de Camprubí i que mai s’ha interceptat, s’incorpora subterràniament al riu Cardener a l’alçada del barri del Fusteret, just allà on topogràficament desemboca el torrent de Camprubí. L’aigua del riu Cardener pateix un salt tan intens de salinitat al rebre la salmorra que circula per sota del torrent de Camprubí que deixa de ser apta per potabilització amb processos convencionals.

Imatges, en ordre d’aparició: font de la Serra on s’aprecia com la salmorra sobreïx de la captació, circulació de salmorra pel torrent de Camprubí, forat on el torrent s’infiltra per arribar subterràniament al Cardener, detall de la sal que en precipita a les vores i una papallona de l’espècie Melanargia lachesis que, com tot allò que el torrent de Camprubí toca, ha mort pel contacte amb la salmorra concentrada.

[fotos Jordi Badia, 27.07.2013]

Després de publicar aquesta nota, el mes de setembre l’empresa minera Iberpotash construeix una nova conducció per transportar la salmorra que brolla a la font de la Serra cap a la planta de Súria.

  • Vegeu Plataforma Montsalat per informació detallada dels impactes ambientals de la mineria de sal al Bages.