Carreteres C-37 i C-25 a la vall de Rajadell

A la imatge 1ª, vista aèria de les obres de la nova carretera C-37 que es dirigeix vers el sud creuant la riera de Rajadell, i del seu enllaç amb la C-25, també en obres d’ampliació. Els moviments de terres han ocupat una àrea molt extensa, sobretot al pla del Balcells on s’estableix l’enllaç. Les pinedes catalogades del Balcells i de cal Cuques han resultat afectades. La carretera C-37 podia haver interposat una barrera infranquejable bloquejant el pas per la vall de Rajadell; en realitat no ho és, mercès als seus falsos túnels i al llarg viaducte sobre la riera.
A la imatge 2ª, el paisatge tal com ha quedat un cop acabades les carreteres al nus del Balcells.

[fotos Jordi Badia]