Eix Transversal de Catalunya i ronda nord de Manresa

La construcció acabada l’any 1997 del llargament planejat, discutit i esperat Eix Transversal de Catalunya, la carretera C-25, més el tram de ronda de Manresa que l’enllaça amb l’Eix del Llobregat, la carretera C-16, al nus del Guix va comportar l’ocupació de terres fèrtils del Pla de Bages per a usos viaris i la segregació parcial de l’àrea de regadiu del Poal, del parc de l’Agulla i del barri del Guix envers el nucli urbà de Manresa, malgrat que els camins principals van ser restituïts mitjançant ponts.

Posteriorment han seguit més obres per fer noves entrades o sortides, amb la consegüent ocupació de més terreny per a ús viari. D’altra banda, el disseny inicial de l’Eix Transversal al tram de Manresa, on fa també funcions de ronda de circumval·lació de la ciutat, ha fet innecessària la seva ampliació en el projecte de desdoblament integral en una autovia de dos carrils per sentit de circulació, acomplert l’any 2013.

[foto Jordi Badia]