Erosió per pastura i pas del ramat excessius

L’excés de la pastura i del trepig dels ramats, especialment en zones de fort pendent, provoca la regressió de la vegetació. Si s’intensifica més encara la pressió del ramat, el resultat és la desprotecció, la compactació i, finalment, la pèrdua del sòl.
La imatge 2ª mostra una àrea erosionada i aixaragallada al Malbalç (Manresa) a causa del pas continuat del ramat de bens i cabres. Contrasta aquesta àrea de sòl degradat recentment amb l’esforç ingent de segles per aixecar parets de pedra seca per aguantar el sòl i permetre l’agricultura. Ben a prop d’aquí, el Parc del Secà posa en valor aquest paisatge productiu de secà basat en la conservació del sòl en feixes sostingudes per parets de pedra seca.

[fotos Jordi Badia]