Restauració de la pedrera de Montlleó

La restauració, just acabada, de l’àrea d’on s’havia extret roca calcària a la pedrera de Montlleó, al vessant solell de la vall de la riera de Cornet o Guardiola, al seu tram final al terme de Castellgalí.
Originàriament aquest vessant era ja molt inclinat; ara, després de l’explotació i de la posterior restauració del terreny, el pendent és encara més dret, el que dificultarà l’estabilització i l’arrelament de la vegetació.
Noteu a la part superior de la imatge com, segles enrera i a diferència del que s’ha fet ara, per conrear aquest vessant costerut prèviament es va esglaonar en feixes suportades amb parets de pedra seca per retenir la terra. Tanmateix els terrenys explotats de la pedrera de Montlleó s’han restaurat.
En canvi romanen obertes sense restauració des de fa molts anys les pedreres veïnes, igualment d’explotació de calcària, del turó del Marquès i de can Padró (Castellbell i el Vilar) i, de manera especialment notòria, els runams salins de la mineria de potassa segueixen exposats a l’aire lliure, enlletgeixen el paisatge del Bages i en salinitzen les aigües mentre s’escapoleixen de l’obligació de restauració dels terrenys afectats per activitats extractives que estableix el decret 343/1983.

[foto Florenci Vallès]