Surgència d’aigua salada a la Filosa (Callús)

Entrada d’aigua salada al torrent de la Filosa, només uns metres abans de la confluència amb el torrent de Viladelleva per junts constituir la riera de Bellver, a Callús. Aquesta surgència es coneix com la font de la Filosa, ja que és al costat del mas d’aquest nom.
Durant les temporades seques, quan no arriba aigua de la capçalera, el torrent de la Filosa neix aquí. L’aigua brolla de l’estrat de roca calcària lacustre, de color gris, intercalat a les lutites roges dominants. Però des de fa anys, l’aigua d’aquesta surgència és salada. Conté uns 20.000 mg de clorur per litre, és doncs més salada que l’aigua de mar. El color de rovell de l’aigua del toll sota la calcària és degut al fet que l’aigua salada dissol ions de ferro de les lutites.
En conseqüència, l’aigua de la riera de Bellver és salobre, d’una salinitat de l’ordre dels 3.000 mg Cl/L, des de la Filosa fins a la desembocadura al riu Cardener. També estan salinitzats els pous del nivell freàtic de la riera de Bellver que havien abastit els masos agrícoles de cal Francisquet i de cal Cots de la Riera. Les anàlisis de components minoritaris d’aquesta salmorra que circula per la capa de calcària lacustre i brolla a la surgència de la Filosa indiquen que prové del runam miner de residus salins de Súria.

[foto Jordi Badia]

  • Vegeu Plataforma Montsalat per informació detallada dels impactes ambientals de la mineria de sal al Bages.