Calcària lacustre

Calcària lacustre a Sant Mateu de Bages. Noteu les esquerdes o diaclasses perpendiculars, que delimiten els plans de fractura. Les calcàries lacustres han estat molt explotades i utilitzades per a la construcció a la meitat nord de la comarca de Bages.

Les calcàries són roques carbonàtiques formades majoritàriament per carbonat de calci. Els tipus de calcàries que més abunden al Bages -on s’anomenen vulgarment pedra calar- formen capes molt resistents a l’erosió i poden tenir un origen marí o lacustre -com aquesta de Sant Mateu de Bages. Actualment són explotades com a material de construcció i antigament s’havien utilitzat per fer calç.

Les calcàries marines bagenques presenten una gran quantitat de macrofòssils i van lligades a la presència d’esculls de corall.

Les calcàries de gra fi o massives presenten fractura concoïdal, en forma de petxina. Aquests tipus de fractura és característic de les roques homogènies de gra fi en general, com el sílex o l’obsidiana, que és un vidre natural. També la presenten els vidres artificials i és molt evident en els culs de les ampolles de xampany.

[foto Oriol Oms]