Surgència salada a la font de l’Illa

Surgència d’aigua salada a la font de l’Illa (Sallent) procedent del runam de la Botjosa i dirigint-se al Llobregat on desemboca.

Actualment, la font de l’Illa està captada per l’empresa minera ICL i la seva salmorra conduïda cap al col·lector.

[foto Jordi Badia]