Surgència salada a la font de l’Illa

Surgència d’aigua salada a la font de l’Illa (Sallent) procedent del runam de la Botjosa i dirigint-se al Llobregat on desemboca.

[foto Jordi Badia]